Thi công nẹp nhôm chống trơn tại Thành Ủy TP Hà Nội

Dưới đây là một số hình ảnh do đội ngũ thi công nẹp nhôm chống trơn cung cấp khi thi công công trình tòa nhà Thành ủy TP Hà Nội, năm 2019. Các sản phẩm nẹp nhôm chống trơn được sử dụng mang thương hiệu của công ty TNHH Hợp Tín Thành chúng tôi cung ứng.

thi công gắn nẹp nhôm chống trơn màu nhôm
Thi công gắn nẹp nhôm chống trơn màu nhôm
Thi công nẹp nhôm chống trơn màu nhôm - gắn cao su
Thi công nẹp nhôm chống trơn màu nhôm – gắn cao su
Nhân viên thi công nẹp nhôm chống trơn màu nhôm - gắn cao su
Thợ thi công gắn cao su cho nẹp nhôm chống trơn màu nhôm
Thợ thi công gắn cao su cho nẹp nhôm chống trơn màu nhôm
Thợ thi công gắn cao su cho nẹp nhôm chống trơn màu nhôm
Thợ thi công vệ sinh công trình sau khi thi công nẹp nhôm chống trơn
Thợ thi công vệ sinh công trình sau khi thi công nẹp nhôm chống trơn

Thi công nẹp nhôm chống trơn tại Thành Ủy TP Hà Nội 1

Thi công nẹp nhôm chống trơn tại Thành Ủy TP Hà Nội 2

Thi công nẹp nhôm chống trơn tại Thành Ủy TP Hà Nội 3