Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn ghé thăm trang thông tin của Công ty TNHH Hợp Tín Thành!

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận sử dụng giữa bạn và Hợp Tín Thành như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

 

1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Hợp Tín Thành cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo ghi rõ nguồn từ hoptinthanh.com

Khi truy cập vào trang web bạn phải cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website Hợp Tín Thành; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Hợp Tín Thành.

Bạn đảm bảo không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website; không sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước; không sử dụng các hình thức tấn công từ chối cung cấp dịch vụ (như DDOS) gây ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng của người sử dụng khác.

Bạn hiểu và đồng ý chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận trang web, việc tiếp cận này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc phí đường truyền, phí pháp lý, phí tư vấn hoặc các khoản chi phí khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Hợp Tín Thành không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Bạn cũng hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xãy ra cho việc bạn truy cập trang web, những rủi ro này liên quan đến những thiệt hại cho máy tính của bạn, hoặc thiết bị khác hoặc việc mất các dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị virus; hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần mềm, lỗi chương trình hoặc bất kì các lỗi nào khác…

Bạn hiểu và đồng ý rằng nội dung có thể bao gồm các thông tin quảng cáo, thông tin liên lạc của URL mà các thông tin này là một phần trong việc tham gia trang web và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

2. Nội dung trang web Hợp Tín Thành

Hợp Tín Thành kiểm tra kỹ lưỡng nội dung trên trang web để cung cấp cho bạn nội dung bổ ích và đúng như bản thân sự việc nhưng Hợp Tín Thành không đảm bảo tính mới nhất, chính xác và đầy đủ hoàn toàn mặc dù chúng tôi cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web.

Hợp Tín Thành không chịu trách nhiệm về nội dung (bao gồm nội dung ngẫu nhiên hoặc định hướng) của bên thứ ba (các nhà quảng cáo) nếu có.

3. Quyền sở hữu

Hợp Tín Thành có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.
Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà Hợp Tín Thành cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp. Tùy theo từng trường hợp cụ thể Hợp Tín Thành sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.

4. Liên kết với trang web khác

Trang web này có thể có liên kết với các trang web khác. Do đó bên cạnh những quy định trong các điều khoản này bạn còn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng từ các trang web đó.
Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay bất cứ sự tham chiếu nào tới một trang web khác và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc thông tin đặc biệt nào của bên thứ ba trên trang web này.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Hợp Tín Thành luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ tới Hợp Tín Thành.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Hợp Tín Thành và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Hợp Tín Thành có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.